Istorrent bloggið Fréttir og ýmsar tilkynningar

19 November 2008

Eins árs afmæli lögbannsins og fleira

Filed under: Almennt — Svavar Kjarrval @ 10:22

Þann 19. nóvember fyrir heilu ári síðan var sett lögbann á rekstur skráaskiptavefsins torrent.is og er það enn í gildi. Dómsmál um staðfestingu á réttmæti þess er í gangi eins og rakið hefur verið hér á Istorrent blogginu.

Af gefnu tilefni vil ég nefna að ég hef séð ýmsar umræður eiga sér stað um form og efni lögbannsins en mest af því er ekki satt eða ranglega túlkað. Það væri betra ef þeir aðilar myndu kynna sér málin áður en þeir þykjast vita allt um það. Einhverjir aðilar koma einnig með stórtækar yfirlýsingar um löglegheit vefanna sem eingöngu rétthafasamtökin myndu koma með. Þrátt fyrir að einhver stefni einhverjum öðrum þýðir ekki að hann hafi rétt fyrir sér og öll töp sé vegna vanhæfni dómstóla. Tilgangur bloggsins er meðal annars að flytja fréttir um málið og ætti fólk að skoða bloggið áður en það tjáir sem um lögfræðileg málefni tengd því eða vísi í það.

Yfir árið hefur náðst einhver árangur í málinu. Þrjú samtakanna eru dottin út úr málinu og er STEF eitt eftir og endanlegur sigur hefur náðst í hluta einnar dómkröfunnar. Sigurinn kostar sitt og hefur málareksturinn kostað mikið fé. Í stað þess að komi ræða um slæm fjármál mín þá ætla ég að láta nægja að koma með þessa ábendingu. Ég skil að margir eru að lenda illa í efnahagsástandinu og geta ekki látið fé í málstaðinn en það væri frábært ef þeir sem ekki geta gefið fé geta í staðinn veitt málstaðnum gott orð á almannavettvangi.

Þegar rætt er um dómstóla má nefna að í fyrirtökunni sem var seinasta föstudag var nefnt að það sé vilji hjá dómara að reyna að keyra málið í gegn hjá héraðsdómi fyrir áramót. Ég vona að það verði úr því. Næsta föstudag verður önnur fyrirtaka og vonandi sú seinasta en í því tilfelli verður málflutningstíminn ákveðinn.

Staðgengilsvefir, reknir af öðrum aðilum, hafa risið og fallið síðastliðið ár. Uppsetning þeirra er mismunandi en flestar byggðu á gamla Istorrent kóðanum sem gefinn var út október 2006. Eingöngu tveir vefir (sem vitað er af) hafa lifað af tímabilið en það eru rTorrent og The Viking Bay. Báðir vefirnir hafa samt lent í niðritíma og sumir þeirra lengri en samanlagður niðritíma Istorrent frá upphafi ef lögbannstímabilið er ekki talið með.

Að reka skráaskiptavef er enginn barnaleikur og ekki felst ekki einvörðungu í því að afrita skrár á vefsvæði og setja upp nokkur forrit. Ef það væri svo auðvelt myndum við sjá talsvert fleiri skráaskiptavefi í gangi en nú. Einnig þurfa stjórnendur hans að hafa vítt kunnáttusvið eins og t.d. kerfisstjórnun, vefforritun og gagnagrunnaumsjón. Það er samt ekki nóg að kunna tæknilega hlutann því það þarf einnig að stjórna samfélaginu og í framhaldi af því tengja þessa hluti saman.

Það eina sem notandanum er annt um er að hann geti notað vefinn og að hann sjái persónulegan tilgang í að nota hann – hver sem hann er. Flestum notendum er nákvæmlega sama hvaða tækjabúnaður liggur að baki vefnum á meðan hann virkar og er ekki óheyrilega hægur. Vefur sem er oft niðri eða lengur en eðlilegt mætti telja geta seint talist traustir nú til dags. Fólk myndi ekki taka því illa ef að vefur myndi detta út í nokkra klukkutíma ef hann er annars traustur. Vefir sem eru oft niðri njóta ekki mikils traust og þar af leiðandi nennir fólk ekki að „fjárfesta“ tíma sínum þar.

Stjórnendur þurfa einnig að reka samfélag og þá skiptir máli að keyra það áfram. Þá skiptir máli að hafa samband við notendur þegar þess er þörf. Það má ekki fara á það stig að tilkynna um smávægilega hluti því á endanum munu notendur hunsa þá stóru. Ef stjórnendur senda tilkynningu um að allt klabbið sé komið á X GHz vél með Y GB vinnsluminni eða fari í aðrar tæknilegar lýsingar má búast við því að flestir notendur hunsi skilaboðin. Eingöngu senda einkaskilaboð um hluti sem skipta máli fyrir sem flesta og takmarka við þann hluta sem skiptir máli. Ef það þarfnast frekari skýringa eða gæti vakið forvitni er gott að tengja við þráð á spjallborðinu sem hefur nánari upplýsingar svo umræðan eigi sér stað á einni staðsetningu.

Þeir vefir sem eru starfandi þurfa greinilega á smá fræðslu að halda í þessum efnum en slíkar leiðbeiningar verða að bíða betri tíma. Með þessu er ekki ætlunin að gefa til kynna að Istorrent skráaskiptavefurinn hafi verið fullkomlega rekinn eða án galla. Skjalið verður opinberað þegar það er tilbúið.

Á betri nótunum er ég ánægður með þær hvatningar sem komu vegna athugasemda minna varðandi sýnilegt athafnaleysi notenda þótt þær hefðu að sjálfsögðu mátt að vera fleiri. Ég vil koma þökkum mínum á framfæri til þeirra notenda og óska þeim alls hins besta.

Venjulega þegar flutt er ræða í tilefni árlegra viðburða er nefnt að maður voni að atburðurinn gerist aftur að ári en ég tel það ekki við hæfi í þetta sinn. Lögbanninu verður líklegast lokið þá og rétthafasamtökin vonandi búin að greiða réttmætar skaðabætur sem þau ættu með réttu að greiða.

– Svavar Kjarrval, 19. nóvember 2008.

8 November 2008

Hæstiréttur kveður upp dóm í 2. umferð

Filed under: Almennt — Svavar Kjarrval @ 01:08

Þann 6. nóvember kvað Hæstiréttur upp úrskurð er varðar þá liði sem var vísað frá fyrir Héraðsdómi 26. september sl. Felldi hann úr gildi frávísun héraðsdóms um staðfestingu á lögbanninu og lögðu þá fyrir héraðsdóm að halda áfram með þann hluta málsins.

Hins vegar var kröfu héraðsdóms um að óheimilt sé „að starfrækja vefsíðu, sambærilega vefsíðunni www.torrent.is, sem geri notendum hennar kleift að fá aðgang að og deila innbyrðis hljóð- og myndefni, sem umbjóðendur varnaraðila eiga höfundarétt að, án samþykkis rétthafa.“

Kröfum okkar um frávísun annarra hluta málsins var vísað frá Hæstarétti og því ekki tekið fyrir að þessu sinni. Hvor aðili fyrir sig á að bera sinn hluta kostnaðar vegna málsins fyrir Hæstarétti.

Ekki er því að neita að þessi úrskurður feli í sér einhvern ósigur fyrir Istorrent þar sem endanlegur dómur um staðfestingu lögbannsins fer ekki fram í þetta sinn. Við verðum því að bíða og sjá hvernig héraðsdómur og Hæstiréttur dæma í framhaldi af þessu.

11 October 2008

Úrskurður héraðsdóms kærður í annað sinn

Filed under: Almennt — Svavar Kjarrval @ 07:21

Úrskurður héraðsdóms var kærður aftur en í þetta sinn af okkar frumkvæði. Er kæran tilraun til að láta Hæstarétt endurskoða þá þætti málsins sem var ekki vísað frá í téðum úrskurði. Þetta hefði að sjálfsögðu ekki verið mögulegt ef STEF hefði ákveðið að láta úrskurðinn afskiptalausan.

Kröfurnar í kærunni eru margþættar. Í fyrsta lagi er krafist þess að frávísun „sambærilega vefsíðu“ hugtaksins orsaki frávísun á öllum liðnum en ekki bara þessum hluta hans. Í öðru lagi er vísað til þess að þar sem STEF nýtur sér heimild í lögbannslögum til að koma öðrum kröfum að beri þau sömu örlög ef lögbannsþætti málsins er vísað frá. Síðan er krafist þess að málskostnaður fyrir héraðsdómi verði ákveðinn. Að lokum er krafist málskostnaðar fyrir Hæstarétti.

Með því að kæra úrskurðinn er verið að vonast eftir því að Hæstiréttur vísi kröfum STEF frá dómi og stytti þann tíma sem málið hefði annars tekið.

9 October 2008

Frávísunarúrskurður kærður

Filed under: Almennt — Svavar Kjarrval @ 04:39

Úrskurður héraðsdóms var kærður seinasta þriðjudag en ég öðlaðist ekki vitneskju um það fyrr en að kvöldi til þann 8. október.

Í kærunni eru rök fyrir því af hverju STEF hefur almenna heimild til að krefjast lögbanns sótt í 23. gr. höfundalaga ásamt því að samþykktir samtakanna voru samþykktar af menntamálaráðuneytinu á sínum tíma.

Varðandi „sambærilega vefsíðu“ er vísað til ýmissa raka en þó helst að varnaðilar (Istorrent og co.) geti einfaldlega opnað annað vefsvæði undir ólögleg skráarskipti.

Eru þeir svo hneykslaðir yfir því að héraðsdómur hafi úrskurðað þeim í óvil að þeir hafa ákveðið að krefjast munnlegs málflutnings fyrir Hæstarétti.

Ég er nokkuð viss um að Hæstiréttur muni vísa lögbannshluta málsins frá þegar hann tekur málið fyrir. Sá fyrsti til að senda inn rétta ástæðu sem athugasemd (við þessa færslu) fær súkkulaðisnúð (viðkomandi þarf að sækja snúðinn sjálfur). Athugasemdir sem berast eftir munnlega málflutninginn (ef af honum verður), eða eftir að dómurinn hefur verið birtur, eru ekki teknar með. Úrslit verða ljós þegar Hæstiréttur birtir dóminn og þá getur sigurvegarinn innheimt snúðinn.
Vísbending: Það er til óbeint fordæmi fyrir þeirri ástæðu sem ég hef í huga.

Fyrirvari: Allir þeir sem koma beint að málinu, fjölskyldur þeirra, samstarfsfélagar, vinir og kunningjar þeirra geta ekki átt tilkall í verðlaunin. Þeim er auðvitað frjálst að skreppa í næsta bakarí og kaupa sína eigin súkkulaðisnúða.

26 September 2008

Dómsmálinu vísað frá að hluta

Filed under: Almennt — Svavar Kjarrval @ 04:11

Fyrr í dag var kveðinn upp úrskurður sem leiðir til þess að hlutar málsins eru á mismunandi stigum. Tveim dómkrafanna í málinu var vísað frá og hinar verða teknir fyrir í efnismeðferð hjá héraðsdómi. Sá hluti málsins sem enn er eftir hjá héraðsdómi mun bíða þar til örlög hins frávísaða hluta eru ljós. STEF hefur möguleika á því að kæra niðurstöðuna til Hæstaréttar og munu þá aðrir hlutar málsins bíða á meðan.

Hér eru dómkröfurnar:

  • Að viðurkennt verði með dómi að stefndu sé óheimilt að starfrækja vefsíðuna www.torrent.is eða aðra sambærilega vefsíðu sem gerir notendum hennar kleift að fá þar aðgang að og deila innbyrðis hljóð- og myndefni sem umbjóðendur stefnenda eiga höfundarrétt að án samþykkis rétthafa. Til vara að stefndu verði bannað með dómi að gera notendum vefsíðunnar www.torrent.is kleift að fá aðgang að og deila innbyrðis hljóð- og myndefni sem hefur að geyma tónlist sem umbjóðendur stefnenda eiga höfundarétt að án samþykkis rétthafa.
  • Að lögbann sem sýslumaðurinn í Hafnarfirði lagði þann 19. nóvember 2007, við því að stefndu starfræki vefsíðuna www.torrent.is sem gerir notendum hennar kleift að fá aðgang að og deila innbyrðis höfundarréttarvörðu hljóð- og myndefni sem umbjóðendur stefnenda eru rétthafar að verði staðfest með dómi.
  • Að viðurkennd verði bótaskylda stefndu.

Þær kröfur sem eru feitletraðar var vísað frá á meðan hinar verða teknar fyrir í efnismeðferð. Efnismeðferðin tefst samt þar til komið er í ljós hvort STEF kærir frávísunina eða ekki (sem þeir munu líklegast gera). Eftir að Hæstiréttur hefur sagt sitt mun vera haldið áfram með málið eins og það verður eftir afgreiðslu Hæstaréttar.

Fréttatilkynning send út í tilefni úrskurðarins.

Dómurinn sjálfur.

25 September 2008

Uppkvaðning úrskurðar í héraðsdómi

Filed under: Almennt — Svavar Kjarrval @ 02:08

Á morgun kl. 14:10 verður kveðinn upp úrskurður í Héraðsdómi Reykjaness um hvort dómsmálinu verði vísað frá héraðsdómi eða ekki. Þeir sem hafa áhuga mega mæta en þetta mun líklegast taka innan við 10 mínútur.

22 September 2008

Staðan í málinu og annað

Filed under: Almennt — Svavar Kjarrval @ 05:32

Þegar þetta er skrifað liggur ekki fyrir úrskurður dómara í málinu þótt það séu liðnar nær þrjár vikur frá því málflutningur um frávísun fór fram þann 3. september sl. Það kæmi varla á óvart ef hann yrði birtur í þessari viku svo það er lítið annað hægt að gera en að bíða. Hann verður birtur hér þegar hann hefur verið kveðinn upp.

Málið getur verið flókið í augum þeirra sem hafa ekki fylgst mikið með því og er það efni í heila ritgerð. Útkomur málsins geta verið margar og sömuleiðis margar mismunandi leiðir að hverri þeirra. Ef héraðsdómur samþykkir frávísunarkröfuna yrði málinu vísað frá þar í bæ. STEF hefði þá eina viku til að áfrýja úrskurðinum til Hæstaréttar sem þeir myndu líklegast gera. Ef Hæstiréttur yrði jafnlengi og seinast að kveða upp úrskurð og staðfestir frávísunina er möguleiki að málinu ljúki á næstu 6-8 vikum. Þessi niðurstaða er sú sneggsta sem mér datt í hug fyrir utan þann möguleika að annar hvor aðilinn láti undan fyrir þann tíma. Væntanlegur úrskurður héraðsdóms mun því hafa mikil áhrif á tímalengd lögbannsins.

Til að svara þeim orðrómum um að Istorrent sé að opna aftur eða sé það nú þegar, þá er ekki hægt að staðfesta slíkt. Vefurinn verður áfram lokaður í það minnsta þar til lögbanninu hefur verið aflétt. Hvort hann opni eftir að því lýkur verður ákveðið þegar sú stund kemur upp. Istorrent er ekki að standa í rekstri á öðrum BitTorrent vefum á eigin vegum eða í samstarfi við aðra og er ekki séð fram á að svo verði á meðan lögbannið er í gildi. Starfsemi Istorrents fer fram undir lénunum torrent.is og istorrent.is og yrðu breytingar á því fyrirkomulagi tilkynntar hér. Þessum orðrómum er því hér með hafnað.

Fjárhagsstaða Istorrents er er ekki hin besta þessa stundina og hefur því miður lítið komið inn seinustu mánuðina. Þeir sem eru svo heppnir að hafa efni á að láta fé af hendi rakna til Istorrents á þessum krepputíma eru beðnir um að íhuga það. Lögfræðikostnaðurinn sem liggur fyrir er gríðarlegur eins og kemur fram í fyrri færslu. Upplýsingar um hvernig eigi að millifæra eru á haus bloggsíðunnar. Einnig er hægt að senda féð nafnlaust til:
Istorrent
Pósthólf 125
222 Hafnarfirði

E.S. Þeir sem sjá um Deilt.net eru vinsamlegast beðnir um að hætta að beina fólki á netfangið torrent@torrent.is þar sem Istorrent sér ekki um notendaaðstoð fyrir Deilt.net.

4 September 2008

Málflutningurinn um frávísun í 2. umferð – ágrip

Filed under: Almennt — Svavar Kjarrval @ 10:18

Þeir stefndu í málinu, Svavar Lúthersson og Istorrent ehf., kröfðust þess fyrir héraðsdómi að málinu yrði vísað frá. Í gær var sú beiðni tekin fyrir þar sem lögmenn beggja aðila rökstuddu sína hlið á frávísunarkröfunni. Nú er dómari að íhuga rökin og mun gefa út úrskurð sinn innan fjögurra vikna. Fylgir hér ágrip af því sem gerðist í réttarsalnum en berið það í huga að það er ritað af einum stefndu og því er þessi texti langt frá því að vera hlutlaus. Birt með þeim fyrirvara að textinn er unninn eftir minni og rituðum glósum og gæti innihaldið staðreyndavillur.

Þing var sett miðvikudaginn 3. september kl. 10 af Þorgeiri Inga Njálssyni, héraðsdómara. Hróbjartur Jónatansson hrl. mætti fyrir hönd STEF, Tómas Jónsson hrl. f.h. stefndu, Svavar Lúthersson og síðan áhorfendur.

Tómas Jónsson hrl. hefur mál:
– Fer yfir dómkröfur. Krafist er frávísunar málsins, bóta vegna lögbannsins og málskostnaðar.
– 4 samtök stóðu að lögbannsbeiðninni en eingöngu 1 þeirra tekur skráð sem stefnandi í þessu máli. Ætti að túlkast sem bindandi yfirlýsing um að hin þrjú vilji ekki taka lengur þátt í lögbanninu.
– Fór stuttlega í dóm Hæstaréttar í fyrri umferð.
– Vísar í greinargerð hvað frávísunarástæður varðar.
– Skylda hvílir á öllum þeim sem kröfðust lögbanns að taka þátt í staðfestingarmálinu.
– Stefnendur eru að fara út fyrir málsóknarumboðin.
– STEF fékk meira svigrúm í seinasta hæstaréttardómi en hin samtökin.
– STEF er ekki að heimta gjöld og getur því ekki sótt heimild til höfundalaga til að krefjast lögbanns.
– Haugur af dómskjölum liggur fyrir í málinu, flest þeirra umboð höfunda til STEF. Ekkert lagt fram sem sýnir fram á tengingu hvers höfundar við hvert verk.
– Vísaði í dóm Hæstaréttar nr. 185/1993 þar sem er getið að sakarefni verði að skipta alla félagsmenn máli en ekki bara fyrir suma.
– Stefnandi fékk tækifæri til að bæta viðurkenningarkröfuna frá seinasta dómi en hefur ekki gert það.
– Neitar fyrir hönd stefndu að þeir séu að reka sambærilegan vef. Stefnendur lögðu fram ásakanir um slíkt í stefnu sinni án þess að rökstyðja þær frekar.
– Engin gögn lögð fram um tónlist í tölvuleikjum og sjónvarpsþáttum.
– Vanreifað að varakrafa sé ekki í samræmi við lögbann og eigi því ekki erindi í málið.
– Vísa eigi málinu frá vegna laga 30/2002. Stefnandi nefnir bara að lögin eigi ekki við án þess að setja fram lagaleg rök.
– Gagnkvæmisskilyrði höfundalaga ekki uppfyllt. Óljóst er hvort að verk bandarískra höfunda njóta verndar á Íslandi. Bandaríkin hafa ekki fullgilt Bernarsáttmálann.
– Markmið þessa nýja staðfestingarmáls er að viðhalda ólögmætu lögbanni eins lengi og kostur er.

Hróbjartur Jónatansson hrl. hefur mál:
– Fer yfir dómkröfur. Krefst þess að frávísunarkröfu verði hafnað auk þess að dæmdur verði málskostnaður.
– Málið er í fullu samræmi við 4. kafla seinasta dóm Hæstaréttar. Hæstiréttur var að árétta framkvæmd höfundalaga.
– Stefnandi getur átt aðild að lögbanni og að almennum kröfum félagsmanna.
– Geta gert viðurkenningarkröfur í eigin nafni.
– Dómkrafa um bótaskyldu er einstaklingsbundin krafa.
– Hver og einn þeirra sem stóðu að lögbanninu getur farið sjálfstætt í mál. Engin lagarök fyrir samaðild.
– Kröfur þeirra eru ekki of víðtækar.
– Umboð liggja fyrir frá nánast öllum höfundum. Skýrt er í þeim að hver höfundur veitti STEF víðtæka heimild til að gæta réttinda sinna. Gildi þeirra ætti að vera tekið fyrir í efnismeðferð.
Dómari greip inn í og spurði „Nánast öllum?“. Hróbjartur kom með skýringu en dómarinn sagði honum að snúa ekki út úr. Þetta er svona „You had to be there“-tilvik.
– Málsóknarumboð óþörf því um er að ræða almenna hagsmunagæslu. Dæmi um það er dómur Héraðsdóms Reykjavíkur í máli STEF gegn Radíó Reykjavík.
– Bandaríkjamenn ekki sömu skoðunar um aðild að Bernarsáttmálanum.
– Viðurkenningarkrafa nær eingöngu til félagsmanna STEF en ekki hinna sem stóðu að lögbanninu.
– Stefndi á aðild að öðrum sambærilegum síðum. Fer nánar í það í efnismeðferð.
– Endalaus málaferli ef stefndi getur stofnað aðra vefi. Auðvelt að stofna netsíður en erfiðara að fá hljóðvarpsleyfi.
– Ekkert sem bannar að komið sé með aðrar efniskröfur í staðfestingarmáli.
– Lýsir yfir undrun á seinasta dómi héraðsdóms varðandi lög 30/2002. Þau lög eiga ekki við í þessu máli.

Tómas Jónsson hrl. gerir athugasemdir:
– Engin umfjöllun um samaðild í dómi Hæstaréttar. Umbjóðendur tóku við máli þriggja samtakanna fyrir Hæstarétti en málinu var vísað frá Hæstarétti hvað varðar þau samtök. Engin samaðild í málinu frá 1995.
– STEF var að innheimta gjöld af Radíó Reykjavík.
– Átti við staðfestingu/fullgildingu Bernarsáttmálans, ekki undirritun. Ekki liggur fyrir í málinu vitneskja um að fullgildingu Bandaríkjanna á téðum sáttmála.

Hróbjartur Jónatansson hrl. gerir athugasemdir:
– STEF er að mæta kröfum Hæstaréttar um þrengri kröfur með því að varpa fram þessari varakröfu. Hún er ígildi viðurkenningarkröfu. Ýmis samskipti milli hans og dómarans um merkingu varakröfunnar því orðalag hennar var afar óskýrt.
– Ekki samaðild þar sem um skipt réttindi er að ræða.
– STEF getur sótt bætur ef engin gjöld eru greitt. STEF getur ekki starfað ef samtökin geta ekki beitt aðgerðum gegn ólögmætum flutningi.
– Mörg mál hafin vegna bandarískra verka og þá meðal annars DC-málið og mörg önnur mál.

Málið tekið fyrir dóm kl. 11:24. Úrskurður ætti að vera opinberaðar innan fjögurra vikna. Dómarinn nefndi þó að hann ætlaði að reyna að vera fljótur að þessu.

2 September 2008

Peter Sunde á landinu

Filed under: Almennt — Svavar Kjarrval @ 10:07

Vildi láta ykkur vita en Peter Sunde, einn forsvari The Pirate Bay, er staddur á Íslandi. Hann er hér í fríi en það er aldrei að vita hvort hann láti sjá sig í réttarsalnum á morgun þegar frávísunarkrafa Istorrents mun vera tekin fyrir.

Aðaltilgangur frísins er þó að slappa af og kanna landið en það hefur verið á óskalistanum hans í lengri tíma. Ég óska honum alls hins besta í ferðalaginu sínu til Íslands.

Uppfært:
Peter Sunde hefur staðfest það að hann ætlar að mæta.

18 August 2008

Frestun á málflutningi

Filed under: Almennt — Svavar Kjarrval @ 01:11

Fresta þarf málflutningnum á frávísunarkröfunni og var nýr tími ákveðinn. Miðvikudagurinn 3. september kl. 10:00 varð fyrir valinu.

« Newer PostsOlder Posts »

Powered by WordPress