Istorrent bloggið Fréttir og ýmsar tilkynningar

4 September 2008

Málflutningurinn um frávísun í 2. umferð – ágrip

Filed under: Almennt — Svavar Kjarrval @ 10:18

Þeir stefndu í málinu, Svavar Lúthersson og Istorrent ehf., kröfðust þess fyrir héraðsdómi að málinu yrði vísað frá. Í gær var sú beiðni tekin fyrir þar sem lögmenn beggja aðila rökstuddu sína hlið á frávísunarkröfunni. Nú er dómari að íhuga rökin og mun gefa út úrskurð sinn innan fjögurra vikna. Fylgir hér ágrip af því sem gerðist í réttarsalnum en berið það í huga að það er ritað af einum stefndu og því er þessi texti langt frá því að vera hlutlaus. Birt með þeim fyrirvara að textinn er unninn eftir minni og rituðum glósum og gæti innihaldið staðreyndavillur.

Þing var sett miðvikudaginn 3. september kl. 10 af Þorgeiri Inga Njálssyni, héraðsdómara. Hróbjartur Jónatansson hrl. mætti fyrir hönd STEF, Tómas Jónsson hrl. f.h. stefndu, Svavar Lúthersson og síðan áhorfendur.

Tómas Jónsson hrl. hefur mál:
– Fer yfir dómkröfur. Krafist er frávísunar málsins, bóta vegna lögbannsins og málskostnaðar.
– 4 samtök stóðu að lögbannsbeiðninni en eingöngu 1 þeirra tekur skráð sem stefnandi í þessu máli. Ætti að túlkast sem bindandi yfirlýsing um að hin þrjú vilji ekki taka lengur þátt í lögbanninu.
– Fór stuttlega í dóm Hæstaréttar í fyrri umferð.
– Vísar í greinargerð hvað frávísunarástæður varðar.
– Skylda hvílir á öllum þeim sem kröfðust lögbanns að taka þátt í staðfestingarmálinu.
– Stefnendur eru að fara út fyrir málsóknarumboðin.
– STEF fékk meira svigrúm í seinasta hæstaréttardómi en hin samtökin.
– STEF er ekki að heimta gjöld og getur því ekki sótt heimild til höfundalaga til að krefjast lögbanns.
– Haugur af dómskjölum liggur fyrir í málinu, flest þeirra umboð höfunda til STEF. Ekkert lagt fram sem sýnir fram á tengingu hvers höfundar við hvert verk.
– Vísaði í dóm Hæstaréttar nr. 185/1993 þar sem er getið að sakarefni verði að skipta alla félagsmenn máli en ekki bara fyrir suma.
– Stefnandi fékk tækifæri til að bæta viðurkenningarkröfuna frá seinasta dómi en hefur ekki gert það.
– Neitar fyrir hönd stefndu að þeir séu að reka sambærilegan vef. Stefnendur lögðu fram ásakanir um slíkt í stefnu sinni án þess að rökstyðja þær frekar.
– Engin gögn lögð fram um tónlist í tölvuleikjum og sjónvarpsþáttum.
– Vanreifað að varakrafa sé ekki í samræmi við lögbann og eigi því ekki erindi í málið.
– Vísa eigi málinu frá vegna laga 30/2002. Stefnandi nefnir bara að lögin eigi ekki við án þess að setja fram lagaleg rök.
– Gagnkvæmisskilyrði höfundalaga ekki uppfyllt. Óljóst er hvort að verk bandarískra höfunda njóta verndar á Íslandi. Bandaríkin hafa ekki fullgilt Bernarsáttmálann.
– Markmið þessa nýja staðfestingarmáls er að viðhalda ólögmætu lögbanni eins lengi og kostur er.

Hróbjartur Jónatansson hrl. hefur mál:
– Fer yfir dómkröfur. Krefst þess að frávísunarkröfu verði hafnað auk þess að dæmdur verði málskostnaður.
– Málið er í fullu samræmi við 4. kafla seinasta dóm Hæstaréttar. Hæstiréttur var að árétta framkvæmd höfundalaga.
– Stefnandi getur átt aðild að lögbanni og að almennum kröfum félagsmanna.
– Geta gert viðurkenningarkröfur í eigin nafni.
– Dómkrafa um bótaskyldu er einstaklingsbundin krafa.
– Hver og einn þeirra sem stóðu að lögbanninu getur farið sjálfstætt í mál. Engin lagarök fyrir samaðild.
– Kröfur þeirra eru ekki of víðtækar.
– Umboð liggja fyrir frá nánast öllum höfundum. Skýrt er í þeim að hver höfundur veitti STEF víðtæka heimild til að gæta réttinda sinna. Gildi þeirra ætti að vera tekið fyrir í efnismeðferð.
Dómari greip inn í og spurði „Nánast öllum?“. Hróbjartur kom með skýringu en dómarinn sagði honum að snúa ekki út úr. Þetta er svona „You had to be there“-tilvik.
– Málsóknarumboð óþörf því um er að ræða almenna hagsmunagæslu. Dæmi um það er dómur Héraðsdóms Reykjavíkur í máli STEF gegn Radíó Reykjavík.
– Bandaríkjamenn ekki sömu skoðunar um aðild að Bernarsáttmálanum.
– Viðurkenningarkrafa nær eingöngu til félagsmanna STEF en ekki hinna sem stóðu að lögbanninu.
– Stefndi á aðild að öðrum sambærilegum síðum. Fer nánar í það í efnismeðferð.
– Endalaus málaferli ef stefndi getur stofnað aðra vefi. Auðvelt að stofna netsíður en erfiðara að fá hljóðvarpsleyfi.
– Ekkert sem bannar að komið sé með aðrar efniskröfur í staðfestingarmáli.
– Lýsir yfir undrun á seinasta dómi héraðsdóms varðandi lög 30/2002. Þau lög eiga ekki við í þessu máli.

Tómas Jónsson hrl. gerir athugasemdir:
– Engin umfjöllun um samaðild í dómi Hæstaréttar. Umbjóðendur tóku við máli þriggja samtakanna fyrir Hæstarétti en málinu var vísað frá Hæstarétti hvað varðar þau samtök. Engin samaðild í málinu frá 1995.
– STEF var að innheimta gjöld af Radíó Reykjavík.
– Átti við staðfestingu/fullgildingu Bernarsáttmálans, ekki undirritun. Ekki liggur fyrir í málinu vitneskja um að fullgildingu Bandaríkjanna á téðum sáttmála.

Hróbjartur Jónatansson hrl. gerir athugasemdir:
– STEF er að mæta kröfum Hæstaréttar um þrengri kröfur með því að varpa fram þessari varakröfu. Hún er ígildi viðurkenningarkröfu. Ýmis samskipti milli hans og dómarans um merkingu varakröfunnar því orðalag hennar var afar óskýrt.
– Ekki samaðild þar sem um skipt réttindi er að ræða.
– STEF getur sótt bætur ef engin gjöld eru greitt. STEF getur ekki starfað ef samtökin geta ekki beitt aðgerðum gegn ólögmætum flutningi.
– Mörg mál hafin vegna bandarískra verka og þá meðal annars DC-málið og mörg önnur mál.

Málið tekið fyrir dóm kl. 11:24. Úrskurður ætti að vera opinberaðar innan fjögurra vikna. Dómarinn nefndi þó að hann ætlaði að reyna að vera fljótur að þessu.

2 Comments »

  1. æ bölvað, missti af þessu 🙁

    Comment by PatriotX — 5 September 2008 @ 07:02

  2. Krosslegg fingur!

    Comment by Paper — 5 September 2008 @ 11:05

RSS feed for comments on this post.

Leave a comment

You must be logged in to post a comment.

Powered by WordPress